Baremación proba de galego e listaxe provisional de aspirantes proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Baremación proba de galego e listaxe provisional de aspirantes proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Baremación da proba oral de galego realizada aos/ás aspirantes que non acreditaron os coñecementos en lingua galega correspondentes ás prazas ás que optan (peón/a e auxiliar de biblioteca) e listaxe provisional de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a contratación de sete peóns/a e un/ha auxiliar de biblioteca no marco do programa de Integración Laboral da Deputación PEL REACTIVA 2021.

Descargas