Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación lista de persoas que superaron o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomemento como funcionario/a interino/a administrativo/a e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente mediante o sistema de concurso.

Descargas