Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación da lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de administrativo/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente, conforme ao proceso convocado por Resolución da Alcaldía núm. 673/2021, do 09.06.2021.

Descargas