Lista definitiva de admitidos/excluídos proceso selectivo peóns/as xardiñeiros/as APROL RURAL 2021

Lista definitiva de admitidos/excluídos proceso selectivo peóns/as xardiñeiros/as APROL RURAL 2021

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal (programa APROL RURAL 2021) e convocatoria aos/ás aspirantes para a realización da proba práctica e da proba de galego.

Descargas