Primeira acta do tribunal do proceso selectivo contratación técnico/a de administración xeral

Primeira acta do tribunal do proceso selectivo contratación técnico/a de administración xeral

Primeira acta do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público do ano 2018

Descargas