Anuncio nomeamento contratación laboral temporal peón de xardíns

Anuncio nomeamento contratación laboral temporal peón de xardíns

Nomeamento de persoal laboral temporal como peón de xardíns, baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade, a xornada completa, con data de inicio da súa sinatura e ata a cobertura definitiva do posto co código 06.03.00.02 da RPT e requirimento de documentación.  

Descargas