Anuncio BOP información pública solicitude autorización de obras vivenda unifamiliar lugar de Brea

Anuncio BOP información pública solicitude autorización de obras vivenda unifamiliar lugar de Brea

Anuncio BOP de información pública do Servizo Territorial de Augas de Galicia en relación coa solicitude de autorización de obras para vivenda unifamiliar no lugar de Brea, parroquia de Barallobre, no Concello de Fene. Solicitante: Rosa María Pardo González. Establécese un prazo de 20 días a partir do seguinte á data de publicación no BOP para posibles reclamacións. 

Descargas