Anuncio tribunal selección lista aspirantes/as postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Anuncio tribunal selección lista aspirantes/as postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Publicado o anuncio do  tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, da Escala de Administración Especial, subescala técnica superior, grupo A, subgrupo A1 na súa sesión do 11 de agosto de 2021.

Concédese un prazo de tres días hábiles para a presentación de alegacións ás valoracións efectuadas na fase de concurso.

O dito prazo computarase a partir do día seguinte ao de publicación deste anuncio.

 

Descargas