Cambio uso parcela municipal

Cambio uso parcela municipal

Cambio de o uso da parcela con referencia catastral 9022301NJ6192S0001SH, cualificada polo Plan Xeral de Ordenación Municipal Rev´98 como equipamento público educativo (Eq 76/SL Ed) correspondente á escola de educación infantil de Magalofes a equipamento público de interese público e social ((Eq 76/SL S) conforme á “Memoria xustificativa para cambio de uso na parcela e edificio de equipamento educativo EQ 76 SL Ed. – escola de Magalofes (Fene)” elaborada polo ECCP municipal  do 23.03.2021.

Descargas
Ligazóns