Listado provisional admitidos/as e excluídos/as lista de aspirantes a funcionario/a interiono/a de arquitecto/a técnico/a

Listado provisional admitidos/as e excluídos/as lista de aspirantes a funcionario/a interiono/a de arquitecto/a técnico/a

Publicado o decreto 958 do 16 de agosto polo que se a aproba a lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a creación dunha lista de aspirantes a  funcionario/a interiono/a de arquitecto/a tecnico/a, grupo A, subgrupo A2.

Outórgase un prazo de 2 días hábiles para que as persoas aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

Descargas