Publicada a acta Nº 5 listaxe de aspirantes de postos/prazas de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Publicada a acta Nº 5 listaxe de aspirantes de postos/prazas de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Publicada a acta Nº 5 do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunga listaxe de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a,  de postos/prazas de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos, da escala de administración especial, subescala técnica superior, grupo A, subgrupo A1.

 

Descargas