Listado persoas admitidas e excluidas no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes/as arquitecto/a Tecnico/a

Listado persoas admitidas e excluidas no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes/as arquitecto/a Tecnico/a

Publiado o Decreto 978 do 19 de agosto polo que se aproba LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE PRAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO LIBRE

Descargas