Lista aspirantes/as, para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de Exeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Lista aspirantes/as, para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de Exeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Publicado o decreto 979 polo que se aproba a lista de aspirantes, para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de Exeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, da Escala de Administración Especial, subescala técnica superior, grupo A; subgrupo A1.

Descargas