Anuncio cobranza. Aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

Anuncio cobranza. Aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

Publicado no BOP do venres 20  de agosto a aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

Ligazóns