Anuncio acta nº 1 tribunal selección lista aspirantes arquitecto/a técnico/a

Anuncio acta nº 1 tribunal selección lista aspirantes arquitecto/a técnico/a

Publicada a acta nº1 relativa ao proceso de selección  para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

Concédese un prazo de 2 días hábiles ás persoas que se indican para a emenda de documentación citada.

Descargas
Ligazóns