Nomeamento funcionaria interina enxeñeira

Nomeamento funcionaria interina enxeñeira

Publicado o nomeamento de como funcionaria interina en réxime de acumulación de tarefas no Departamento de Urbanismo coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A; subgrupo A1, escala: Administración especial, enxeñeira, ata o 31.12.2021

Descargas