Nomeamento funcionario interino administrativo intervención

Nomeamento funcionario interino administrativo intervención

Publicado o anuncio da RA 984 relativo ao nomenamento funcionario interino no Departamento de Intervención coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: C; subgrupo: C1; escala: Administración xeral; subescala: administrativa.

Descargas