Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos

Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos

Publicado no BOP do 25 de agosto o anuncio de aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 08/2021, subexpediente 3/2021 de suplemento de créditos.

Ligazóns