Convocatoria terceiro exame praza de técnico/a de administración xeral

Convocatoria terceiro exame praza de técnico/a de administración xeral

Anuncio tribunal selección polo que se convoca as persoas aspirantes praza de técnico/a de administración xeral ao terceiro exercicio da fase de oposición que terá lugar no salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Fene sita na praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n ás 10.30 h do día 08.09.2021

Descargas