Anuncio sesión valoración tercerio exercicio praza de técnico/a de administración

Anuncio sesión valoración tercerio exercicio praza de técnico/a de administración

Publicado o anuncio relativo á convocatoria de sesión para a valoración do terceiro exercicio da fase de oposición praza de técnico/a de administración xeral, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2018.

Descargas