Data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Fene

Data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Fene

Publicado no BOP do 5 de outubro acordo data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Fene (expediente IN407A 2016/3037-1).  Sinalar o día 29 de outubro de 2021, a partir das 12.30 horas, nas dependencias do Concello de Fene, para que o pagador da entidade beneficiaria UFD Distribución Electricidad, S.A. proceda ao pagamento do prezo xusto e xuros

Ligazóns