Anuncio cuarto exercicio da fase de oposición praza TAX

Anuncio cuarto exercicio da fase de oposición praza TAX

Publicado o anuncio do 7 de outubro no que CONVÓCASE á aspirante que superou a terceira proba da fase de oposición  (praza TAX) á realización do cuarto exercicio da fase de oposición que terá lugar no salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Fene sita na praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n ás 09.30 h do día 14.10.2021.

Descargas