Aprobación bases lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico de intervención familiar

Aprobación bases lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico de intervención familiar

Anuncio aprobación das bases de selección da convocatoria para a formación de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención familiar Grupo A; Subgrupo A2; Escala Administración Especial; Subescala Técnica, mediante o sistema de concurso libre.

Descargas