Listaxe definitiva de admitidos/as obradoiro dual de emprego REINICIA VIII

Listaxe definitiva de admitidos/as obradoiro dual de emprego REINICIA VIII

Publicado o día 13/10/2021 listaxe definitiva de admitidos/as obradoiro dual de emprego REINICIA VIII

Conceder o prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte a aquel en que se publique esta resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web do concello, para presentar a documentación que se lles requira nas bases que rexen o proceso selectivo, sinalando que as persoas que non presenten a documentación en prazo decaerán no seu dereito a seguir participando no proceso de selección

Descargas