Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de outubro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de outubro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 15 de outubro a aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de outubro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns