Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2021

Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2021

Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2021