LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA A FORMACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORIA DE PSICÓLOGO/A E TÉCNICO/A DE INTERVENCION FAMILIA

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA A FORMACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORIA DE PSICÓLOGO/A E TÉCNICO/A DE INTERVENCION FAMILIA

Outórgase un prazo de dous (2) días hábiles para que as persoas aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

Descargas