3º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

3º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no DOG do 5 de novembro o anuncio relativoa ao 3º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura