Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 22

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 22

Publicado no BOP do 8 de novembro á aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 22 reguladora da taxa por ocupación de terrazas de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Ligazóns