Aprobación inicial de modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Aprobación inicial de modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Publicado no BOP do 9 de novembro o anuncio relativo á Aprobación inicial de modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Ligazóns