Xuntos polo nadal 2021

Xuntos polo nadal 2021

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas nestas datas, xa sexa por carencia de familiares ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.

As solicitudes, acompañadas do informe social e da declaración responsable, formularase nos modelos establecidos ao efecto e estarán debidamente cubertas e asinadas pola persoa que corresponda.

Prazo presentación de solicitudes:

Ata o día 15 de novembro de 2021 (incluído)

Datos de contacto

Avda. do Mar, Bloque I Baixo
15500 - San Valentín
Teléfonos: 981 342 607 /981 492 706
servizos.sociais@fene.gal

 

 

Ligazóns