Convocatoria comisión servizos para cobertura temporal do posto encargado/a de servizos

Convocatoria comisión servizos para cobertura temporal do posto encargado/a de servizos

Publicadas as Bases para a provisión do posto de Encargado/a de Servizos da Unidade de Vías, obras e mantemento de infraestruturas municipais, do Departamento de Obras e Servizos Básicos, mediante a súa cobertura en comisión de servizos por un/unha funcionario/a de carreira en activo do Concello de Fene.

Prazo de presentación: 3 días hábiles dende a publicación do anuncio no taboleiro de edictos e na web do Concello de Fene (10/11/2021)

Descargas