Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as funcionario/a interino/a psicólogo/a

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as funcionario/a interino/a psicólogo/a

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as para a formación de dúas listas de persoas aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría de psicólogo/a e técnico/a de intervención familiar Grupo A, Subgrupo A2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, mediante o sistema de concurso libre.

Descargas