Convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de responsable de unidade de vías e obras incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

Convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de responsable de unidade de vías e obras incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

Publicada no BOP 17 de novembro a convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de responsable de unidade de vías e obras incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018,

NOTA IMPORTANTE: Publicado no BOE do 2 de decembro o anuncio relativo á vacante de responsable de unidade de vías e obras incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018, para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira

As persoas interesadas terán vinte días naturais a contar dende mañá para presentación de instancias.

 

Ligazóns