Lista provisional de persoas admitidas na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos mediante comisión de servizos voluntaria

Lista provisional de persoas admitidas na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos mediante comisión de servizos voluntaria

Publicada a lista provisional de persoas admitidas na convocatoria para a cobertura
temporal do posto de Encargado/a de Servizos mediante comisión de servizos voluntaria.

Concédese un prazo de 1 día hábil a contar dende o seguinte ao da publicación desta Resolución na páxina web do Concello para a presentación da emenda requirida.

Descargas