Anuncio lista definitiva de persoas admitidas, na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas, na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas, na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos mediante comisión de servizos voluntaria (Decreto 1383 do 19 de novembro de 2021)

Descargas