Anuncio comisión de servizos do posto de Encargado

Anuncio comisión de servizos do posto de Encargado

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento de Encargado de servizos en comisión de servizos.

O interesado deberá tomar  posesión en comisión de servizos do posto de Encargado de servizos co código 06.00.00.01 da RPT, no prazo de 3 días hábiles a contar desde a publicación desta adxudicación na web municipal

Descargas