Actualización lista traballadora social

Actualización lista traballadora social

Publicada o anuncio relativo á  nova lista de aspirantes a traballador/a social derivada da convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social. 
Descargas