Aprobación definitiva da modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Aprobación definitiva da modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Publicado no BOP do 13 de decembro a aprobación definitiva da modificación de crédito número 15/2021 de suplemento de crédito 5/2021 e modificación de crédito número 16/2021 de transferencia de crédito 5/2021

Ligazóns