Rectificación de erros do acordo de rectificación e aprobacion inicial da 3.ª modificación parcial da relación de postos de traballo (RPT)

Rectificación de erros do acordo de rectificación e aprobacion inicial da 3.ª modificación parcial da relación de postos de traballo (RPT)

Publicado no BOP do 13 de decembro a Rectificación de erros do acordo de rectificación e aprobacion inicial da 3.ª modificación parcial da relación de postos de traballo (RPT)

Ligazóns