Aprobación padrón fiscal correspondente a taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa correspondente ao exercicio 2020

Aprobación padrón fiscal correspondente a taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa correspondente ao exercicio 2020

Publicación no BOP 15 do decembro o anuncio relativo á aprobación do padrón fiscal correspondente a taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa correspondente ao exercicio 2020.

Ligazóns