Nomeamento de oficial xefe da Policía Local, funcionario de carreira

Nomeamento de oficial xefe da Policía Local, funcionario de carreira

Anuncios BOP e DOG. Nomeamento de funcionario de carreira oficial xefe do Corpo da Policía Local de Fene, logo da superación do proceso selectivo, e superación do preceptivo curso na AGASP. 

Descargas