Anuncio alegacións e baremación definitiva lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio alegacións e baremación definitiva lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio alegacións e baremación definitiva no proceso selectivo para a formación mediante concurso libre de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención (A2; escala de administración especial; subescala: técnica)

Descargas