APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORÍA EQUIVALENTE DE PRAZAS DE PSICÓLOGO/A E/OU TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN

APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORÍA EQUIVALENTE DE PRAZAS DE PSICÓLOGO/A E/OU TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN

APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORÍA EQUIVALENTE DE PRAZAS DE PSICÓLOGO/A E/OU TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN

Descargas