Aprobación padrón fiscal correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 28 de xaneiro a aprobación padrón fiscal correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns