Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de servicio de saneamento e coeficiente de vertedura anual

Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de servicio de saneamento e coeficiente de vertedura anual

Publicado no BOP do 28/01/2022 o anuncio relativo á aprobación padrón fiscal correspondente ao exercizo 2021 de servicio de saneamento e coeficiente de vertedura anual

Ligazóns