Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de decembro do 2021 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de decembro do 2021 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 03 de febreiro o anuncio relativo a aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de decembro do 2021 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns