Ordenanza reguladora das axudas económicas municipais para a atención de necesidades sociais

Ordenanza reguladora das axudas económicas municipais para a atención de necesidades sociais

Publicado no BOP do 8 de febreiro o anuncio relativo a  Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora das axudas económicas municipais para a atención de necesidades sociais

Ligazóns