Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2022 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2022 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Publicado no BOP do 15 de febreiro o anuncio relativo a probación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2022 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Ligazóns