Aprobación definitiva do estudo de detalle do Camiño do Regueiro

Aprobación definitiva do estudo de detalle do Camiño do Regueiro

Publicado no BOP do 16 de febreiro do 2022 o anuncio de aprobación definitiva do estudo de detalle do Camiño do Regueiro

Ligazóns